อาชีวศึกษาทวิภาคีรุ่ง

หลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาคีเป็นทางเลือกในการเรียนสายอาชีพที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้เรียนมีความหวังเมื่อได้รับคำแนะนำจากอาจารย์และผู้มีประสบการณ์ที่ให้ความเชื่อมั่นว่าจะหางานทำได้ง่ายหลังจบการศึกษา ซึ่งคำแนะนำดังกล่าวหากเปรียบเทียบกับสายเกมก็เหมือนกับผู้ที่ได้ความรู้เกี่ยวกับเกมคาสิโนออนไลน์จากการอ่านรีวิว เช่น การอ่านรีวิว 188-bet.orgก็จะช่วยให้รู้จักเว็บไซต์นี้ในแง่มุมต่าง ๆ ละเอียดมากขึ้น โดยนักเสี่ยงโชคสามารถหาอ่านรีวิว 188bet

ศูนย์ทวิภาคีทำอะไรบ้าง?

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เพื่อให้ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพในระบบทวิภาคี รวมทั้งประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งผลการดำเนินงานเท่าที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง

ภารกิจของศูนย์กรุงเทพฯ

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีกรุงเทพมหานครมีพื้นที่รับผิดชอบแตกต่างจากศูนย์อื่น โดยรับผิดชอบเพียงจังหวัดเดียวคือกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานอยู่ที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ซอยเลียบคลองสอง 19 ถนนเลียบคลองสอง เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ใกล้กับซาฟารีเวิลด์ โดยบริหารจัดการหลักสูตร