หลักสูตรวิชาชีพคาสิโน

ธุรกิจคาสิโน ไม่ว่าจะเป็นคาสิโนแบบดั้งเดิม ให้บริการในอาคารที่เป็นสถานที่เฉพาะของตน บริษัทรับพนันถูกกฎหมาย หรือคาสิโนออนไลน์อย่างmobile 188betต่างก็มีบุคลากรแผนกต่าง ๆ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนกิจการ ซึ่งแต่ละแผนกต้องมีความรู้ความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ บางคนเรียนจบมาในสาขาที่ตรงกับงาน

ภารกิจของศูนย์กรุงเทพฯ

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีกรุงเทพมหานครมีพื้นที่รับผิดชอบแตกต่างจากศูนย์อื่น โดยรับผิดชอบเพียงจังหวัดเดียวคือกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานอยู่ที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ซอยเลียบคลองสอง 19 ถนนเลียบคลองสอง เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ใกล้กับซาฟารีเวิลด์ โดยบริหารจัดการหลักสูตร

ทำความรู้จักศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

การเรียนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษานั้น มีการกำหนดรูปแบบหลักสูตรและการฝึกอบรมไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี โดยระบบทวิภาคีมีศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual