อาชีวศึกษาทวิภาคีรุ่ง

หลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาคีเป็นทางเลือกในการเรียนสายอาชีพที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้เรียนมีความหวังเมื่อได้รับคำแนะนำจากอาจารย์และผู้มีประสบการณ์ที่ให้ความเชื่อมั่นว่าจะหางานทำได้ง่ายหลังจบการศึกษา ซึ่งคำแนะนำดังกล่าวหากเปรียบเทียบกับสายเกมก็เหมือนกับผู้ที่ได้ความรู้เกี่ยวกับเกมคาสิโนออนไลน์จากการอ่านรีวิว เช่น การอ่านรีวิว 188-bet.orgก็จะช่วยให้รู้จักเว็บไซต์นี้ในแง่มุมต่าง ๆ ละเอียดมากขึ้น โดยนักเสี่ยงโชคสามารถหาอ่านรีวิว 188bet ในโลกออนไลน์ได้ไม่ยาก

ดัชนีชี้วัดความนิยมหลักสูตรทวิภาคี

ดัชนีชี้วัดความนิยมหลักสูตรทวิภาคี - อาชีวศึกษาทวิภาคีรุ่ง

สำหรับหนึ่งในตัวชี้วัดว่าหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือสถิตินักเรียนนักศึกษาที่สมัครเรียนระบบนี้ในแต่ละปี ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาได้เผยแพร่ข้อมูลจำนวนผู้สมัครเรียนในปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนปีเดียวกัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 ดังนี้

  1. นักเรียนนักศึกษาที่สมัครเรียนในสถานศึกษาของรัฐ

ระดับ ปวช. จำนวน 41,968 คน

ระดับ ปวส. จำนวน 88,906 คน

ระดับปริญญาตรี จำนวน 10,538 คน

  1. นักเรียนนักศึกษาที่สมัครเรียนในสถานศึกษาเอกชน ซึ่งในปีการศึกษา 2564 ยังไม่มีสถานศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาตรี

นักเรียนนักศึกษาที่สมัครเรียนในสถานศึกษาเอกชน ซึ่งในปีการศึกษา 2564 - อาชีวศึกษาทวิภาคีรุ่ง

ระดับ ปวช. จำนวน 9,036 คน

ระดับ ปวส. จำนวน 10,758 คน

ในส่วนของสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปีการศึกษา 2564 มีสถานศึกษาของรัฐทั่วประเทศเปิดสอนหลักสูตรนี้จำนวน 420 แห่ง ส่วนสถานศึกษาเอกชนเปิดสอน 107 แห่ง